Magazine
Amazon Prime Video "KIKOKIKAKU" - AGE2000
Photographer
Bungo Tsuchiya