Magazine
Amazon Prime Video "KIKOKIKAKU" - Sugamode
Photographer
Atsuki Ito