Magazine
Amazon Prime Video "KIKOKIKAKU" - Lofi-LOVE!
Photographer
Tsukasa Kudo