Magazine
Amazon Prime Video "KIKOKIKAKU" - 1987
Photographer
Bungo Tsuchiya