Magazine
Numero Tokyo #102 December 2016
Photographer
THOMAS WHITESIDE