Magazine
Numero Tokyo November 2014
Photographer
THOMAS WHITESIDE